Asset management

Asset management voorkomt deze 7 problemen

Binnen een functie als facility, asset of maintenance manager kan het voorkomen dat u geen inzicht heeft op uw bedrijfsmiddelen. Het gevolg: u weet niet in hoeverre deze aanwezig zijn, en wat de mate van kwaliteit is. Hierdoor is er een gebrek aan overzicht, controle en bewijsvoering. Om nieuwe budgetten wèl veilig te kunnen stellen, leggen wij u in deze blog 7 problemen voor die u kunt vermijden met asset management.

1 – Hogere kosten door te laat ingrijpen

Omdat bedrijfsmanagers niet altijd een juist inzicht hebben in het aanwezige aantal ‘assets’ (bedrijfsmiddelen), weten ze daardoor ook niet wat de condities zijn. Wanneer niet duidelijk is of bedrijfsmiddelen aan vervanging toe zijn of een reparatie nodig hebben, dan kan dat consequenties hebben vanaf het moment dat assets ook echt kapot gaan. Dit omdat bedrijfsvoering op meerdere punten stilvalt, wat gevolgen heeft voor hoe alles loopt binnen een bedrijf. Wanneer u juist het tegenovergestelde doet, preventief onderhouden, zorgt u ervoor dat er geen hogere kosten komen. U grijpt preventief al in, voordat de problemen ontstaan.

2 – Aansprakelijkheid door kapotte middelen

Wanneer u er als manager voor kiest om niet bezig te zijn met periodiek onderhoud, dan kan er al snel een boete voorbij komen. Door nalatigheid van het niet keuren en bijhouden van bedrijfsmiddelen, lopen bedrijfsmanagers een groter risico op aansprakelijkheid wanneer er een ongeluk gebeurd. Zeker als de oorzaak een niet goed bijgehouden asset is.

3 – Verhoogde gezondheidsrisico’s

De gezondheidsrisico’s zijn ook niet mals, gezien slecht onderhoud zorgt voor een verminderde luchtkwaliteit of watervoorziening. Medewerkers die sowieso in deze ruimtes werken worden al blootgesteld aan de gevaren, laat staan het onderhoudspersoneel. Zij moeten bij het verbeteren van bedrijfsmiddelen dan zeker zorgen voor voorzorgsmaatregelen, die goed moeten worden uitgekozen. Wanneer u geen overzicht hebt van de conditie van apparatuur kan dit gevaarlijk zijn, omdat het onderhoudspersoneel zonder goede voorbereiding op pad gaat.

4 – Het onderhandelen met leveranciers is moeilijker

Wanneer leveranciers u tijdens het onderhandelen vragen wat de prestaties van de assets inhouden, en u kunt hier geen duidelijk antwoord op geven, dan kan dit een onjuist beeld geven. Het is dan lastig om eisen te stellen en om inschattingen te maken hoeveel de bedrijfsmiddelen eigenlijk waard zijn. Betrouwbare offertes zijn ook niet zomaar gemaakt, omdat de onderhoudsmaatregelen niet vast staan.

5 – Het budgetteren brengt moeilijkheden

Ook op financieel gebied moet u denken aan risico’s. Het aanvragen van een onderhoudsbudget is minder vanzelfsprekend, als u als bedrijfsmanager geen overzicht hebt van het aantal assets (inclusief de bijbehorende condities en eventuele mate aan vervanging). Om bij begrotingsonderhandelingen het juiste bewijs te kunnen aanleveren, is het dus van groot belang om dit bewijs wèl in orde te hebben. Het investeringsbudget met het management bepalen wordt daardoor ook eenvoudiger, om zo de levensduur van apparatuur of een eventueel percentage aan energieverbruik op de kaart te krijgen.

6 – Uw medewerkers zijn vaak ongelukkiger

Een fijne en veilige werkomgeving betekent gelukkiger personeel. Wanneer keer op keer de lucht niet vers is of de lift voor de zoveelste keer niet werkt, dan kan dit binnen het personeel voor ontevredenheid zorgen. Door een goed beleid en onderhoud tot een prioriteit te maken, zijn medewerkers gemotiveerder om aan de slag te gaan en goede resultaten te behalen. Dit omdat ze materialen van goede kwaliteit tot hun beschikking hebben.

7 – Het risico op diefstal wordt hoger

Wanneer er geen goed overzicht is van welke bedrijfsmiddelen er zijn, dan zullen ze ook minder snel gemist worden als ze kwijtraken. Geen controle of vaste routine van materialen zorgt er ook voor dat mensen er eerder mee vandoor gaan. Er is niemand die het bijhoudt, toch? Wanneer de diefstal na een lange poos wèl wordt opgemerkt, is het vaak al te laat. U moet dan flink investeren in nieuwe assets, wat zorgt voor onnodige kosten.

De bovenstaande problemen geven dus weer wat u kunt voorkomen met een goed inzicht in het aantal bedrijfsmiddelen en de bijbehorende kwaliteit. Een goede basis om hier meer grip op te krijgen, is asset management.