Stap 5 Regel je financiën en schrijf je in bij de KvK

Regel je Financiën – hoe kom je aan geld om je bedrijf te starten?
Voordat je daadwerkelijk kunt starten is het van levensbelang voor je onderneming dat je eerst je financiën regelt. Je moet voldoende geld – kapitaal – verzamelen om de benodigde investeringen in je begin- of openingsbalans te doen, je aanloopkosten te betalen en te voorzien in je levensonderhoud in de eerste periode totdat de betalingen van klanten constant voldoende zijn om je bedrijfskosten en je eigen levensonderhoud te betalen.

Deze stap is essentieel om je aandacht op je bedrijfsactiviteiten te kunnen richten. Wanneer je je financiën niet goed op de rit hebt, zul je daar steeds weer hinder van ondervinden in het opbouwen van je bedrijf. Je financiën regelen vraagt ook een zekere creativiteit en doorzettingsvermogen. Wanneer je wil uitbreiden, nieuwe projecten wil gaan doen, komt dit onderwerp telkens weer aan bod.

Er zijn verschillende manieren om aan geld te komen om je bedrijf te starten, hieronder vind je een overzicht van de verschillende mogelijkheden die het meest voorkomen:
– Verkopen van je product of dienst
– Eigen spaargeld aanspreken
– Geld lenen van vrienden of familierelaties
– Geld lenen bij een bank
– Risicodragend kapitaal
– Verkopen van je eerder opgezette bedrijf of andere bezittingen

Voordat we hier dieper op de verschillende vormen in gaan is het wellicht goed om je te realiseren dat het grootste gedeelte van de startende ondernemers hun bedrijf financieren uit eigen geld en de omzet over de verkopen die met het bedrijf gemaakt wordt. Dit geld kun je verdienen door te verkopen of door ergens in loondienst te werken totdat je genoeg gespaard hebt om te starten. Meer ervaren ondernemers die vaker een bedrijf hebben opgebouwd verkrijgen startkapitaal door verkoop van hun eerder opgezette onderneming of doordat er voldoende winst is in hun eerdere onderneming(en) waardoor ze vanuit die winst de nieuw op te zetten activiteiten kunnen financieren.

Hoeveel startkapitaal precies nodig is kun je wanneer je een goed plan hebt direct uit je ondernemingsplan afleiden. Heel simpel gezegd is dit een optelsom van:
1. je privé-uitgaven +
2. de aanvangsinvesteringen en
3. de (aanloop)kosten totdat er voldoende geld binnenkomt van betalende klanten.
Hierin houd je ook rekening met bijvoorbeeld de voorfinanciering van de btw, klanten die later betalen en onvoorziene uitgaven.

Debiteuren
De tijd voordat uiteindelijk de eerste betalingen binnenkomen wordt vaak onderschat door veel starters met debiteuren. Daarnaast is het vaak zo dat niet alle kosten zijn begroot, of er is onvoldoende rekening gehouden met onvoorziene tegenvallers. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een debiteur niet alleen laat, maar zelfs helemaal niet betaalt. Al dit soort factoren kunnen een reden zijn om een redelijke buffer aan te houden in cash geld voordat je begint. Hoe groot deze buffer is hangt heel erg af van je persoonlijke risicobereidheid en situatie: voor de één is het voldoende om 3 maanden vooruit te kunnen zonder dat er betalingen van klanten plaatsvinden, voor de ander is dit een jaar. Bij iemand die veel risico durft te nemen of door omstandigheden geen keuze heeft om voldoende startkapitaal vooraf op te bouwen komt het zelfs voor dat er slechts 1 maand speling is. Dan balanceer je dus constant op het randje van een dreigend liquiditeitstekort. Met name wanneer er hoge vaste maandlasten zijn kan dit ervoor zorgen dat een onderneming failliet gaat.

Verkopen van je product of dienst
Verkopen van je product of dienst vormt voor elke levensvatbare onderneming de belangrijkste vorm van financiering van de bedrijfsactiviteiten, de gelden die door klanten betaald worden aan je bedrijf zijn als het bloed in je lichaam – als het er niet genoeg is kun je in eerste instantie niet optimaal functioneren en als dit te lang duurt of het tekort te groot is sterven organen af en gaat het lichaam dood. Het kan kort of lang duren, zonder cash flow (het binnenstromen van geld) gaat je bedrijf uiteindelijk failliet. Het kan zijn dat in de startfase de verkopen op gang gebracht moeten worden, of dat je pas ná een bepaalde opstartperiode kan beginnen met verkopen. Hoe dan ook, zullen de verkopen uiteindelijk genoeg moeten zijn om alle investeringen terug te verdienen, alle kosten te dekken, inclusief je salaris en privé-uitgaven, eventuele leningen af te lossen, belasting te betalen en winst te maken.

Eigen spaargeld aanspreken
Je spaargeld kan helpen om de eerste periode door te komen. Spaargeld bouw je op door te zorgen dat je meer inkomsten hebt dan uitgaven en telkens een deel opzij te zetten. Hoewel dat wel heel erg voor de hand liggend is zou je er eens op moeten letten hoe veel mensen vrijwel elke maand alles uitgeven wat ze hebben verdiend, of zelfs meer zodat er schulden ontstaan in plaats van spaargelden.

Geld lenen van vrienden of familierelaties
Wanneer er vrienden of familieleden zijn die geld beschikbaar hebben om uit te lenen is het mogelijk om van ze te lenen. Hier zijn wel risico’s aan verbonden. Wanneer op niet zakelijke gronden leningen worden aangegaan en je bent op een bepaald moment niet in staat om aflossingen en rente te betalen kunnen ruzies ontstaan. Zorg er dus voor dat je zakelijke dingen goed regelt en als je met familieleden of vrienden zaken doet, je heldere afspraken maakt en je daaraan houdt. Voorkom dat zakelijke problemen schade toebrengen aan relaties met vrienden en familie. Zorg er ook voor dat je een goed onderbouwd ondernemingsplan hebt en eventueel alle aanvullende informatie paraat hebt en dat de persoon waarvan je leent deze kent en begrijpt. Ook is het goed om tussentijds met enige regelmaat de stand van zaken te bespreken. Leer dit jezelf aan zodat je dit ook blijft doen en misschien juist én vaker doet wanneer het minder gaat. Op die manier kun je samen kijken hoe je problemen te lijf gaat en kun je op tijd ingrijpen.

Geld lenen bij een bank
Banken en andere externe financiers zijn voorzichtig met het uitlenen van geld. Bij externe partijen is altijd een goed onderbouwd ondernemingsplan vereist. De meesten eisen ook een accountantsverklaring bij de prognose. Hoewel een accountantskantoor geen zekerheid kan bieden over de uitkomsten van de prognose, wordt bijvoorbeeld wel getoetst of je businessplan goed is doorgerekend en of de cijfers in lijn zijn met de gebruikelijke richtlijnen en rapportagestandaarden(voor Nederland Dutch GAAP of IFRS, wanneer je zaken doet in het buitenland kunnen dit ook andere zijn.) Je accountant kan vanuit de expertise en ervaring met het opstellen van ondernemingsplannen en branches je ook helpen om je ondernemingsplan beter te onderbouwen.

Zekerheid en risico voor de bank
Elke bank zal op zoek gaan naar zoveel mogelijk zekerheid dat het geld dat geleend wordt door je wordt terugbetaald en dat een zo hoog mogelijke rente in rekening kan worden gebracht. Het risico om te investeren in iets nieuws is wanneer er nog geen duidelijke resultaten zijn over de afgelopen periode vrij hoog. De meeste startende ondernemers kunnen daardoor niet meer lenen dan maximaal € 125.000,-. Men kijkt ook naar je ervaring die je als persoon hebt met ondernemen. Wanneer je over onvoldoende ervaring en kennis beschikt van de branche of het soort activiteit waar je een bedrijf in wilt starten zal de bank je kredietaanvraag kunnen afwijzen. Ook wordt sterk gekeken naar het inkomen op je bankrekening. Wanneer je in je begroting opneemt dat er komende maand € 10.000 omzet is, zal je nu al getekende contracten hebben en je moet dit kunnen laten aantonen. Men gaat erg af op het huidige geldvolume in je bankrekening in de afgelopen 3 maanden. Banken zijn met name op zoek naar bewezen producten en markten.

Risicodragend kapitaal
Veel (startende)ondernemers kunnen hun plannen vaak niet volledig financieren bij een bank. Wanneer je onvoldoende eigen vermogen hebt om het gat in de financieringsbehoefte aan te vullen tot een bedrag van € 1.5 miljoen kun je op zoek gaan naar zogenaamde informal investors (informele investeerder). Daarboven kun je het beste terecht bij een participatiemaatschappij. Het is voor ondernemers en informal investors vaak lastig om elkaar te vinden. Naast kapitaal delen de informal investors vaak ook hun kennis met de ondernemer. Omdat de informal investor een gedeelte van het eigen vermogen in handen krijgt heeft deze ook inspraak in het reilen en zeilen van de onderneming. Je dient je als ondernemer daar bewust van te zijn. In ruil daarvoor kun je vaak wel profiteren van de ervaring het netwerk van de investeerder.

Verkopen van je eerder opgezette bedrijf
Het is wanneer je eigendommen bezit ook mogelijk om zaken te verkopen om op die wijze aan voldoende startkapitaal te komen voor je nieuwe plannen. Ervaren ondernemers die verkopen soms hun bedrijf om door te gaan of te starten met een nieuw bedrijf.

Inschrijven in de Kamer van Koophandel
Als je je financien op orde hebt is het tijd om werkelijk te gaan starten en jezelf in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.
Klik hier om meer te lezen over het inschrijven in de kamer van koophandel

Ga terug naar het stappenplan